Delia the Traveling Witch

Hướng dẫn

Nhấn A để tiếp tục qua văn bản, đọc biển báo và nhảy. Sử dụng bàn di chuột để di chuyển. Nhấn B để ném bình thuốc vào kẻ thù. Mục tiêu của bạn là cứu chú lợn cưng Bao của mình, người đã bị một mụ phù thủy độc ác đánh cắp!

Nhảy vào kẻ thù và tránh gai. Lấy chổi, giày hoặc nấm để nhảy cao hơn trong không trung. Trong mỗi khu vực, có một tên trùm đáng sợ mà bạn sẽ phải đánh bại. Bạn có thể tiết kiệm lợn yêu quý của bạn?

Nhấn Z để tiếp tục qua văn bản, đọc biển báo và nhảy. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn X để ném thuốc vào kẻ thù. Mục tiêu của bạn là cứu chú lợn cưng Bao của mình, người đã bị một mụ phù thủy độc ác đánh cắp!

Nhảy vào kẻ thù và tránh gai. Lấy chổi, giày hoặc nấm để nhảy cao hơn trong không trung. Trong mỗi khu vực, có một tên trùm đáng sợ mà bạn sẽ phải đánh bại. Bạn có thể tiết kiệm lợn yêu quý của bạn?

4.1 Rating Star
2,266
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn A để tiếp tục qua văn bản, đọc biển báo và nhảy. Sử dụng bàn di chuột để di chuyển. Nhấn B để ném bình thuốc vào kẻ thù. Mục tiêu của bạn là cứu chú lợn cưng Bao của mình, người đã bị một mụ phù thủy độc ác đánh cắp!

Nhảy vào kẻ thù và tránh gai. Lấy chổi, giày hoặc nấm để nhảy cao hơn trong không trung. Trong mỗi khu vực, có một tên trùm đáng sợ mà bạn sẽ phải đánh bại. Bạn có thể tiết kiệm lợn yêu quý của bạn?

Nhấn Z để tiếp tục qua văn bản, đọc biển báo và nhảy. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn X để ném thuốc vào kẻ thù. Mục tiêu của bạn là cứu chú lợn cưng Bao của mình, người đã bị một mụ phù thủy độc ác đánh cắp!

Nhảy vào kẻ thù và tránh gai. Lấy chổi, giày hoặc nấm để nhảy cao hơn trong không trung. Trong mỗi khu vực, có một tên trùm đáng sợ mà bạn sẽ phải đánh bại. Bạn có thể tiết kiệm lợn yêu quý của bạn?

4.1 Rating Star
2,266
Phiếu bầu