Feed With Fruits

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là đưa quả táo cho chú chim đói.

Sử dụng chuột để bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là đưa quả táo cho chú chim đói.

4.1 Rating Star
651
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là đưa quả táo cho chú chim đói.

Sử dụng chuột để bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là đưa quả táo cho chú chim đói.

4.1 Rating Star
651
Phiếu bầu