Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Monsterland Challenge

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 21, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(1,271 Phiếu bầu)
Release :
Apr 08, 2016

Hướng dẫn

Nhấn để xóa khối. Mục tiêu của bạn là đặt các khối anh chị em trực tiếp lên trên người anh trai đang ngủ.

bạn đã sẵn sàng cho thử thách chưa? Giúp khối quái vật nhỏ và em gái của mình đánh thức anh trai của họ. Sử dụng chuột để loại bỏ các khối và đặt các khối anh chị em lên trên người anh lớn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 21, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(1,271 Phiếu bầu)
Release :
Apr 08, 2016

Hướng dẫn

Nhấn để xóa khối. Mục tiêu của bạn là đặt các khối anh chị em trực tiếp lên trên người anh trai đang ngủ.

bạn đã sẵn sàng cho thử thách chưa? Giúp khối quái vật nhỏ và em gái của mình đánh thức anh trai của họ. Sử dụng chuột để loại bỏ các khối và đặt các khối anh chị em lên trên người anh lớn.

4.3 Rating Star
1,271
Phiếu bầu