Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Monsterland 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(801 Phiếu bầu)
Release :
Mar 05, 2013

Hướng dẫn

Xóa các khối để giúp khối quái vật nhỏ tinh nghịch đánh thức người anh lớn của mình. Nhấn vào một khối để xóa nó.

Mục tiêu của bạn là để khối quái vật nhỏ đánh thức khối quái vật lớn. Cố gắng xóa càng ít khối càng tốt! Nhấp vào các khối bằng chuột để xóa chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(801 Phiếu bầu)
Release :
Mar 05, 2013

Hướng dẫn

Xóa các khối để giúp khối quái vật nhỏ tinh nghịch đánh thức người anh lớn của mình. Nhấn vào một khối để xóa nó.

Mục tiêu của bạn là để khối quái vật nhỏ đánh thức khối quái vật lớn. Cố gắng xóa càng ít khối càng tốt! Nhấp vào các khối bằng chuột để xóa chúng.

4.1 Rating Star
801
Phiếu bầu