Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cat Around Africa

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,759 Phiếu bầu)
Release :
Dec 15, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để đập vỡ các khối băng và các vật dễ vỡ khác. Lấy thức ăn cho mèo để giành chiến thắng, nhưng bạn cũng sẽ phải để thức ăn tránh xa những đồ vật nguy hiểm. Và hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các khối để hạ gục những con vật muốn lấy thức ăn!

Sử dụng chuột để đập vỡ các khối băng và các vật dễ vỡ khác. Lấy thức ăn cho mèo để giành chiến thắng, nhưng bạn cũng sẽ phải để thức ăn tránh xa những đồ vật nguy hiểm. Và hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các khối để hạ gục những con vật muốn lấy thức ăn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,759 Phiếu bầu)
Release :
Dec 15, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để đập vỡ các khối băng và các vật dễ vỡ khác. Lấy thức ăn cho mèo để giành chiến thắng, nhưng bạn cũng sẽ phải để thức ăn tránh xa những đồ vật nguy hiểm. Và hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các khối để hạ gục những con vật muốn lấy thức ăn!

Sử dụng chuột để đập vỡ các khối băng và các vật dễ vỡ khác. Lấy thức ăn cho mèo để giành chiến thắng, nhưng bạn cũng sẽ phải để thức ăn tránh xa những đồ vật nguy hiểm. Và hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các khối để hạ gục những con vật muốn lấy thức ăn!

4.2 Rating Star
1,759
Phiếu bầu