Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Monsterland

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,297 Phiếu bầu)
Release :
Mar 04, 2013

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là để con quái vật nhỏ đánh thức con quái vật lớn. Để làm điều này, hãy xóa càng ít khối càng tốt! Nhấp vào các khối bằng chuột để xóa chúng.

Mục tiêu của bạn là để con quái vật nhỏ đánh thức con quái vật lớn. Để làm điều này, hãy xóa càng ít khối càng tốt! Nhấp vào các khối bằng chuột để xóa chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,297 Phiếu bầu)
Release :
Mar 04, 2013

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là để con quái vật nhỏ đánh thức con quái vật lớn. Để làm điều này, hãy xóa càng ít khối càng tốt! Nhấp vào các khối bằng chuột để xóa chúng.

Mục tiêu của bạn là để con quái vật nhỏ đánh thức con quái vật lớn. Để làm điều này, hãy xóa càng ít khối càng tốt! Nhấp vào các khối bằng chuột để xóa chúng.

3.9 Rating Star
1,297
Phiếu bầu