Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Catch the Treasure

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(3,729 Phiếu bầu)
Release :
Mar 02, 2022

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy bát kho báu xuống đất mà không làm đổ bất kỳ viên đá quý nào. Bấm vào một hộp màu xanh lá cây để loại bỏ nó. Ở các cấp độ sau, một số hộp được bao phủ bởi dây leo. Bạn phải nhấp vào chúng một lần để thoát khỏi dây leo, sau đó nhấp lại để thoát khỏi hộp. Hãy chắc chắn rằng bạn nhanh chóng loại bỏ dây leo, nếu không chúng sẽ mọc lại!

Mục tiêu của bạn là lấy bát kho báu xuống đất mà không làm đổ bất kỳ viên đá quý nào. Bấm vào một hộp màu xanh lá cây để loại bỏ nó. Ở các cấp độ sau, một số hộp được bao phủ bởi dây leo. Bạn phải nhấp vào chúng một lần để thoát khỏi dây leo, sau đó nhấp lại để thoát khỏi hộp. Hãy chắc chắn rằng bạn nhanh chóng loại bỏ dây leo, nếu không chúng sẽ mọc lại!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(3,729 Phiếu bầu)
Release :
Mar 02, 2022

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy bát kho báu xuống đất mà không làm đổ bất kỳ viên đá quý nào. Bấm vào một hộp màu xanh lá cây để loại bỏ nó. Ở các cấp độ sau, một số hộp được bao phủ bởi dây leo. Bạn phải nhấp vào chúng một lần để thoát khỏi dây leo, sau đó nhấp lại để thoát khỏi hộp. Hãy chắc chắn rằng bạn nhanh chóng loại bỏ dây leo, nếu không chúng sẽ mọc lại!

Mục tiêu của bạn là lấy bát kho báu xuống đất mà không làm đổ bất kỳ viên đá quý nào. Bấm vào một hộp màu xanh lá cây để loại bỏ nó. Ở các cấp độ sau, một số hộp được bao phủ bởi dây leo. Bạn phải nhấp vào chúng một lần để thoát khỏi dây leo, sau đó nhấp lại để thoát khỏi hộp. Hãy chắc chắn rằng bạn nhanh chóng loại bỏ dây leo, nếu không chúng sẽ mọc lại!

4.4 Rating Star
3,729
Phiếu bầu