Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Monsterland 3

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 11, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,064 Phiếu bầu)
Release :
Feb 23, 2015

Hướng dẫn

Giúp Junior và em gái đánh thức anh trai của mình trong trò chơi thứ ba trong sê-ri này. Đừng thả Junior!

Mục tiêu của bạn là đưa khối quái vật nhỏ lên trên khối anh trai lớn hơn của nó. Nhấp vào các khối bằng chuột để xóa chúng và di chuyển các khối khác. Cố gắng xóa càng ít khối càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 11, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,064 Phiếu bầu)
Release :
Feb 23, 2015

Hướng dẫn

Giúp Junior và em gái đánh thức anh trai của mình trong trò chơi thứ ba trong sê-ri này. Đừng thả Junior!

Mục tiêu của bạn là đưa khối quái vật nhỏ lên trên khối anh trai lớn hơn của nó. Nhấp vào các khối bằng chuột để xóa chúng và di chuyển các khối khác. Cố gắng xóa càng ít khối càng tốt!

4.5 Rating Star
1,064
Phiếu bầu