Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gravity Soccer 3

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,765 Phiếu bầu)
Release :
Apr 22, 2022

Gravity Soccer 3 Game Instructions

Chạm vào gạch đá để loại bỏ chúng và thả bóng. Bạn có thể phải chạm vào một số viên đá khác để giúp quả bóng lăn vào khung thành!

Chạm vào quả bom để làm cho quả bóng lăn theo hướng ngược lại và chạm vào máy đấm để đẩy quả bóng của bạn về phía trước. Bạn có thể lấy tất cả các ngôi sao để giành chiến thắng cuối cùng?

Bấm vào gạch đá để loại bỏ chúng và thả bóng. Bạn có thể phải nhấp vào một số viên đá khác để giúp quả bóng lăn vào khung thành!

Nhấp vào quả bom để làm cho quả bóng lăn theo hướng ngược lại và nhấp vào máy đấm để đẩy quả bóng của bạn về phía trước. Bạn có thể lấy tất cả các ngôi sao để giành chiến thắng cuối cùng?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,765 Phiếu bầu)
Release :
Apr 22, 2022

Gravity Soccer 3 Game Instructions

Chạm vào gạch đá để loại bỏ chúng và thả bóng. Bạn có thể phải chạm vào một số viên đá khác để giúp quả bóng lăn vào khung thành!

Chạm vào quả bom để làm cho quả bóng lăn theo hướng ngược lại và chạm vào máy đấm để đẩy quả bóng của bạn về phía trước. Bạn có thể lấy tất cả các ngôi sao để giành chiến thắng cuối cùng?

Bấm vào gạch đá để loại bỏ chúng và thả bóng. Bạn có thể phải nhấp vào một số viên đá khác để giúp quả bóng lăn vào khung thành!

Nhấp vào quả bom để làm cho quả bóng lăn theo hướng ngược lại và nhấp vào máy đấm để đẩy quả bóng của bạn về phía trước. Bạn có thể lấy tất cả các ngôi sao để giành chiến thắng cuối cùng?

4.3 Rating Star
5,765
Phiếu bầu