Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Feed With Fruits

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(651 Phiếu bầu)
Release :
Mar 17, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là đưa quả táo cho chú chim đói.

Sử dụng chuột để bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là đưa quả táo cho chú chim đói.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(651 Phiếu bầu)
Release :
Mar 17, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là đưa quả táo cho chú chim đói.

Sử dụng chuột để bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là đưa quả táo cho chú chim đói.

4.1 Rating Star
651
Phiếu bầu