Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Flip Palace

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,765 Phiếu bầu)
Release :
Oct 21, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S hoặc Xuống để lao vào tường và đảo hướng trọng lực. Khi bạn bị lộn ngược, cú nhảy sẽ khiến bạn di chuyển xuống thấp hơn trên màn hình! Chạy, nhảy và lướt qua 25 cấp độ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S hoặc Xuống để lao vào tường và đảo hướng trọng lực. Khi bạn bị lộn ngược, cú nhảy sẽ khiến bạn di chuyển xuống thấp hơn trên màn hình! Chạy, nhảy và lướt qua 25 cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,765 Phiếu bầu)
Release :
Oct 21, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S hoặc Xuống để lao vào tường và đảo hướng trọng lực. Khi bạn bị lộn ngược, cú nhảy sẽ khiến bạn di chuyển xuống thấp hơn trên màn hình! Chạy, nhảy và lướt qua 25 cấp độ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S hoặc Xuống để lao vào tường và đảo hướng trọng lực. Khi bạn bị lộn ngược, cú nhảy sẽ khiến bạn di chuyển xuống thấp hơn trên màn hình! Chạy, nhảy và lướt qua 25 cấp độ.

4.3 Rating Star
3,765
Phiếu bầu