Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gift Rush 3

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(10,439 Phiếu bầu)
Release :
Apr 07, 2016

Hướng dẫn

Giúp Daddy Longlegs mang bánh sinh nhật cho con gái của mình. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn mạng nhện vào các bức tường gần đó. Nhấp và giữ chuột để bắn web và leo lên điểm đó.

Giúp Daddy Longlegs mang bánh sinh nhật cho con gái của mình. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn mạng nhện vào các bức tường gần đó. Nhấp và giữ chuột để bắn web và leo lên điểm đó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(10,439 Phiếu bầu)
Release :
Apr 07, 2016

Hướng dẫn

Giúp Daddy Longlegs mang bánh sinh nhật cho con gái của mình. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn mạng nhện vào các bức tường gần đó. Nhấp và giữ chuột để bắn web và leo lên điểm đó.

Giúp Daddy Longlegs mang bánh sinh nhật cho con gái của mình. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn mạng nhện vào các bức tường gần đó. Nhấp và giữ chuột để bắn web và leo lên điểm đó.

4.2 Rating Star
10,439
Phiếu bầu