Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bomb Runner

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,930 Phiếu bầu)
Release :
Jun 16, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để bắn bóng về phía khung thành. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả để bắn. Đôi khi bạn sẽ chỉ cần nhấp để nhả ảnh. Thu thập càng nhiều tiền càng tốt. Bạn sẽ cần chúng để mở khóa những nâng cấp tuyệt vời cho con tàu của mình!

Sử dụng chuột để bắn bóng về phía khung thành. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả để bắn. Đôi khi bạn sẽ chỉ cần nhấp để nhả ảnh. Thu thập càng nhiều tiền càng tốt. Bạn sẽ cần chúng để mở khóa những nâng cấp tuyệt vời cho con tàu của mình!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,930 Phiếu bầu)
Release :
Jun 16, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để bắn bóng về phía khung thành. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả để bắn. Đôi khi bạn sẽ chỉ cần nhấp để nhả ảnh. Thu thập càng nhiều tiền càng tốt. Bạn sẽ cần chúng để mở khóa những nâng cấp tuyệt vời cho con tàu của mình!

Sử dụng chuột để bắn bóng về phía khung thành. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả để bắn. Đôi khi bạn sẽ chỉ cần nhấp để nhả ảnh. Thu thập càng nhiều tiền càng tốt. Bạn sẽ cần chúng để mở khóa những nâng cấp tuyệt vời cho con tàu của mình!

4.1 Rating Star
3,930
Phiếu bầu