Grapple Tongue

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc Phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Nhấp chuột trái và giữ để khởi chạy lưỡi của bạn. Nó sẽ dính vào tường và kéo bạn lên. Đối với thử thách khó hơn, hãy cố gắng tìm tám chú chim cánh cụt đang ẩn nấp khi bạn ngoi lên mặt nước!

Nếu bạn muốn chơi bằng bàn phím của họ, hãy nhấp chuột phải để chuyển đổi hỗ trợ chuột. Khi các điều khiển bàn phím đang hoạt động, hãy nhấn phím SPACE để khởi động lưỡi của bạn.

GỢI Ý: Lên cao hơn trong hang, một số bức tường được bao phủ bởi chất nhờn màu xanh lá cây. Lưỡi của bạn sẽ bật ra khỏi những bức tường này.

Sử dụng A và D hoặc Phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Nhấp chuột trái và giữ để khởi chạy lưỡi của bạn. Nó sẽ dính vào tường và kéo bạn lên. Đối với thử thách khó hơn, hãy cố gắng tìm tám chú chim cánh cụt đang ẩn nấp khi bạn ngoi lên mặt nước!

Nếu bạn muốn chơi bằng bàn phím của họ, hãy nhấp chuột phải để chuyển đổi hỗ trợ chuột. Khi các điều khiển bàn phím đang hoạt động, hãy nhấn phím SPACE để khởi động lưỡi của bạn.

GỢI Ý: Lên cao hơn trong hang, một số bức tường được bao phủ bởi chất nhờn màu xanh lá cây. Lưỡi của bạn sẽ bật ra khỏi những bức tường này.

4.5 Rating Star
6,567
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc Phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Nhấp chuột trái và giữ để khởi chạy lưỡi của bạn. Nó sẽ dính vào tường và kéo bạn lên. Đối với thử thách khó hơn, hãy cố gắng tìm tám chú chim cánh cụt đang ẩn nấp khi bạn ngoi lên mặt nước!

Nếu bạn muốn chơi bằng bàn phím của họ, hãy nhấp chuột phải để chuyển đổi hỗ trợ chuột. Khi các điều khiển bàn phím đang hoạt động, hãy nhấn phím SPACE để khởi động lưỡi của bạn.

GỢI Ý: Lên cao hơn trong hang, một số bức tường được bao phủ bởi chất nhờn màu xanh lá cây. Lưỡi của bạn sẽ bật ra khỏi những bức tường này.

Sử dụng A và D hoặc Phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải. Nhấp chuột trái và giữ để khởi chạy lưỡi của bạn. Nó sẽ dính vào tường và kéo bạn lên. Đối với thử thách khó hơn, hãy cố gắng tìm tám chú chim cánh cụt đang ẩn nấp khi bạn ngoi lên mặt nước!

Nếu bạn muốn chơi bằng bàn phím của họ, hãy nhấp chuột phải để chuyển đổi hỗ trợ chuột. Khi các điều khiển bàn phím đang hoạt động, hãy nhấn phím SPACE để khởi động lưỡi của bạn.

GỢI Ý: Lên cao hơn trong hang, một số bức tường được bao phủ bởi chất nhờn màu xanh lá cây. Lưỡi của bạn sẽ bật ra khỏi những bức tường này.

4.5 Rating Star
6,567
Phiếu bầu