Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

GraviCat

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(5,311 Phiếu bầu)
Release :
Jan 04, 2016

Hướng dẫn

Giúp GraviCat di chuyển xung quanh các hộp để đến bữa tối gà của mình. Nhấn phím cách để nhảy. Bạn sẽ cần căn thời gian cho các bước nhảy của mình một cách hoàn hảo. Cố gắng đi xung quanh các hộp càng ít lần càng tốt!

Giúp GraviCat di chuyển xung quanh các hộp để đến bữa tối gà của mình. Nhấn phím cách để nhảy. Bạn sẽ cần căn thời gian cho các bước nhảy của mình một cách hoàn hảo. Cố gắng đi xung quanh các hộp càng ít lần càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(5,311 Phiếu bầu)
Release :
Jan 04, 2016

Hướng dẫn

Giúp GraviCat di chuyển xung quanh các hộp để đến bữa tối gà của mình. Nhấn phím cách để nhảy. Bạn sẽ cần căn thời gian cho các bước nhảy của mình một cách hoàn hảo. Cố gắng đi xung quanh các hộp càng ít lần càng tốt!

Giúp GraviCat di chuyển xung quanh các hộp để đến bữa tối gà của mình. Nhấn phím cách để nhảy. Bạn sẽ cần căn thời gian cho các bước nhảy của mình một cách hoàn hảo. Cố gắng đi xung quanh các hộp càng ít lần càng tốt!

3.9 Rating Star
5,311
Phiếu bầu