Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

HexaSwap

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(510 Phiếu bầu)
Release :
Jun 29, 2015

Hướng dẫn

Kiếm điểm bằng cách đập vỡ chuỗi ba viên đá quý phù hợp trở lên. Nhấp đúp chuột vào chuỗi đá quý để đập vỡ chúng. Hoán đổi đá quý bằng cách nhấp vào hai viên liền kề để tạo chuỗi lớn hơn. Chuỗi đá quý lớn hơn sẽ cho bạn nhiều điểm hơn khi bạn đập vỡ chúng!

Kiếm điểm bằng cách đập vỡ chuỗi ba viên đá quý phù hợp trở lên. Nhấp đúp chuột vào chuỗi đá quý để đập vỡ chúng. Hoán đổi đá quý bằng cách nhấp vào hai viên liền kề để tạo chuỗi lớn hơn. Chuỗi đá quý lớn hơn sẽ cho bạn nhiều điểm hơn khi bạn đập vỡ chúng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(510 Phiếu bầu)
Release :
Jun 29, 2015

Hướng dẫn

Kiếm điểm bằng cách đập vỡ chuỗi ba viên đá quý phù hợp trở lên. Nhấp đúp chuột vào chuỗi đá quý để đập vỡ chúng. Hoán đổi đá quý bằng cách nhấp vào hai viên liền kề để tạo chuỗi lớn hơn. Chuỗi đá quý lớn hơn sẽ cho bạn nhiều điểm hơn khi bạn đập vỡ chúng!

Kiếm điểm bằng cách đập vỡ chuỗi ba viên đá quý phù hợp trở lên. Nhấp đúp chuột vào chuỗi đá quý để đập vỡ chúng. Hoán đổi đá quý bằng cách nhấp vào hai viên liền kề để tạo chuỗi lớn hơn. Chuỗi đá quý lớn hơn sẽ cho bạn nhiều điểm hơn khi bạn đập vỡ chúng!

3.7 Rating Star
510
Phiếu bầu