Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pirates Match 3

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 10, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(3,212 Phiếu bầu)
Release :
May 15, 2018

Hướng dẫn

Kéo để hoán đổi hai ô. Ghép ba hoặc nhiều loại cùng loại để xóa chúng.

Nhấp và kéo để hoán đổi hai ô. Ghép ba hoặc nhiều hơn cùng màu để loại bỏ chúng và ghi điểm. Xem mục tiêu của bạn một cách cẩn thận! Bạn sẽ cần thực hiện các trận đấu của mình một cách chiến lược để vượt qua các cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 10, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(3,212 Phiếu bầu)
Release :
May 15, 2018

Hướng dẫn

Kéo để hoán đổi hai ô. Ghép ba hoặc nhiều loại cùng loại để xóa chúng.

Nhấp và kéo để hoán đổi hai ô. Ghép ba hoặc nhiều hơn cùng màu để loại bỏ chúng và ghi điểm. Xem mục tiêu của bạn một cách cẩn thận! Bạn sẽ cần thực hiện các trận đấu của mình một cách chiến lược để vượt qua các cấp độ.

4.5 Rating Star
3,212
Phiếu bầu