Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

We Are the Robots 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(176 Phiếu bầu)
Release :
Oct 23, 2017

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là ghép ba rô bốt cùng màu trở lên chồng lên nhau hoặc cạnh nhau. Di chuyển chuột của bạn hoặc sử dụng các phím mũi tên để điều khiển robot đang ở trong cột nào, sau đó nhấp hoặc nhấn Xuống để thả robot của bạn.

Mục tiêu của bạn là ghép ba rô bốt cùng màu trở lên chồng lên nhau hoặc cạnh nhau. Di chuyển chuột của bạn hoặc sử dụng các phím mũi tên để điều khiển robot đang ở trong cột nào, sau đó nhấp hoặc nhấn Xuống để thả robot của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(176 Phiếu bầu)
Release :
Oct 23, 2017

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là ghép ba rô bốt cùng màu trở lên chồng lên nhau hoặc cạnh nhau. Di chuyển chuột của bạn hoặc sử dụng các phím mũi tên để điều khiển robot đang ở trong cột nào, sau đó nhấp hoặc nhấn Xuống để thả robot của bạn.

Mục tiêu của bạn là ghép ba rô bốt cùng màu trở lên chồng lên nhau hoặc cạnh nhau. Di chuyển chuột của bạn hoặc sử dụng các phím mũi tên để điều khiển robot đang ở trong cột nào, sau đó nhấp hoặc nhấn Xuống để thả robot của bạn.

3.8 Rating Star
176
Phiếu bầu