Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bee Honey

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(609 Phiếu bầu)
Release :
Jun 01, 2015

Hướng dẫn

Bấm vào hai con ong ở cạnh nhau để hoán đổi chúng. Đặt ba con ong cùng màu thành một hàng (ngang hoặc dọc) để ghép thành một cặp.

Ghép những con ong với viền vàng để thu thập tổ ong. Khi không còn ô vuông viền vàng nào, bạn sẽ giành được cấp độ!

Bấm vào hai con ong ở cạnh nhau để hoán đổi chúng. Đặt ba con ong cùng màu thành một hàng (ngang hoặc dọc) để ghép thành một cặp.

Ghép những con ong với viền vàng để thu thập tổ ong. Khi không còn ô vuông viền vàng nào, bạn sẽ giành được cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(609 Phiếu bầu)
Release :
Jun 01, 2015

Hướng dẫn

Bấm vào hai con ong ở cạnh nhau để hoán đổi chúng. Đặt ba con ong cùng màu thành một hàng (ngang hoặc dọc) để ghép thành một cặp.

Ghép những con ong với viền vàng để thu thập tổ ong. Khi không còn ô vuông viền vàng nào, bạn sẽ giành được cấp độ!

Bấm vào hai con ong ở cạnh nhau để hoán đổi chúng. Đặt ba con ong cùng màu thành một hàng (ngang hoặc dọc) để ghép thành một cặp.

Ghép những con ong với viền vàng để thu thập tổ ong. Khi không còn ô vuông viền vàng nào, bạn sẽ giành được cấp độ!

3.0 Rating Star
609
Phiếu bầu