Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Doctor Cat

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,871 Phiếu bầu)
Release :
Jan 13, 2022

Hướng dẫn

Nhấn vào Nút hình tròn để lấy trái cây và nhấn vào Mũi tên để di chuyển nó vào vạc. Ghép 3 loại trái cây cùng màu liên tiếp để kết hợp chúng thành trái cây mạnh hơn! Bạn có thể giữ Nút tròn và nhấn Phím mũi tên để xoay các khối vào vị trí tốt hơn.

Nếu bạn cần lấy trái cây ra khỏi vạc, hãy nhấn X. Cố gắng đừng làm quá nhiều nếu không trái cây của bạn sẽ bị vỡ.

Nhấn Z để lấy trái cây và nhấn các phím mũi tên để di chuyển nó trong vạc. Ghép 3 loại trái cây cùng màu liên tiếp để kết hợp chúng thành trái cây mạnh hơn! Bạn có thể giữ Z và nhấn các phím mũi tên để xoay chúng.

Nếu bạn cần lấy trái cây ra khỏi vạc, hãy nhấn X. Cố gắng đừng làm quá nhiều nếu không trái cây của bạn sẽ bị vỡ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,871 Phiếu bầu)
Release :
Jan 13, 2022

Hướng dẫn

Nhấn vào Nút hình tròn để lấy trái cây và nhấn vào Mũi tên để di chuyển nó vào vạc. Ghép 3 loại trái cây cùng màu liên tiếp để kết hợp chúng thành trái cây mạnh hơn! Bạn có thể giữ Nút tròn và nhấn Phím mũi tên để xoay các khối vào vị trí tốt hơn.

Nếu bạn cần lấy trái cây ra khỏi vạc, hãy nhấn X. Cố gắng đừng làm quá nhiều nếu không trái cây của bạn sẽ bị vỡ.

Nhấn Z để lấy trái cây và nhấn các phím mũi tên để di chuyển nó trong vạc. Ghép 3 loại trái cây cùng màu liên tiếp để kết hợp chúng thành trái cây mạnh hơn! Bạn có thể giữ Z và nhấn các phím mũi tên để xoay chúng.

Nếu bạn cần lấy trái cây ra khỏi vạc, hãy nhấn X. Cố gắng đừng làm quá nhiều nếu không trái cây của bạn sẽ bị vỡ.

3.7 Rating Star
2,871
Phiếu bầu