Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Home

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(9,572 Phiếu bầu)
Release :
Apr 06, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng A và D để chạy. Nhấp và giữ vào một chiếc vòng để móc vào nó, sử dụng A và D để xoay người và tạo đà, sau đó thả tay để nhảy. Muốn có một thách thức lớn hơn? Cố gắng lấy hộp mực ở mỗi cấp độ!

Sử dụng A và D để chạy. Nhấp và giữ vào một chiếc vòng để móc vào nó, sử dụng A và D để xoay người và tạo đà, sau đó thả tay để nhảy. Muốn có một thách thức lớn hơn? Cố gắng lấy hộp mực ở mỗi cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(9,572 Phiếu bầu)
Release :
Apr 06, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng A và D để chạy. Nhấp và giữ vào một chiếc vòng để móc vào nó, sử dụng A và D để xoay người và tạo đà, sau đó thả tay để nhảy. Muốn có một thách thức lớn hơn? Cố gắng lấy hộp mực ở mỗi cấp độ!

Sử dụng A và D để chạy. Nhấp và giữ vào một chiếc vòng để móc vào nó, sử dụng A và D để xoay người và tạo đà, sau đó thả tay để nhảy. Muốn có một thách thức lớn hơn? Cố gắng lấy hộp mực ở mỗi cấp độ!

3.8 Rating Star
9,572
Phiếu bầu