Lavanoid

Hướng dẫn

Chạm và kéo ở cuối màn hình để di chuyển mái chèo của bạn. Đập bóng vào các viên gạch để đập vỡ chúng và ghi điểm.

Di chuyển chuột để di chuyển mái chèo của bạn. Gửi bóng vào những viên gạch để đập vỡ chúng và ghi điểm.

4.3 Rating Star
7,800
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo ở cuối màn hình để di chuyển mái chèo của bạn. Đập bóng vào các viên gạch để đập vỡ chúng và ghi điểm.

Di chuyển chuột để di chuyển mái chèo của bạn. Gửi bóng vào những viên gạch để đập vỡ chúng và ghi điểm.

4.3 Rating Star
7,800
Phiếu bầu