Lawn Mower Puzzle

Hướng dẫn

Chạm vào bất kỳ ô nào trong cùng hàng hoặc cột với máy cắt cỏ để cắt cỏ. Mục tiêu của bạn là cắt hết cỏ mà không cắt dây điện!

Cố gắng cắt cỏ nhanh chóng để có được tất cả các đồng xu.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn cũng có thể Nhấp chuột trái vào ô trong hàng hoặc cột của mình để di chuyển đến đó hoặc nhấp vào ô bạn đã cắt để hoàn tác di chuyển của mình. Mục tiêu của bạn là cắt hết cỏ mà không cắt dây điện!

Cố gắng cắt cỏ nhanh chóng để có được tất cả các đồng xu.

3.9 Rating Star
211
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào bất kỳ ô nào trong cùng hàng hoặc cột với máy cắt cỏ để cắt cỏ. Mục tiêu của bạn là cắt hết cỏ mà không cắt dây điện!

Cố gắng cắt cỏ nhanh chóng để có được tất cả các đồng xu.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn cũng có thể Nhấp chuột trái vào ô trong hàng hoặc cột của mình để di chuyển đến đó hoặc nhấp vào ô bạn đã cắt để hoàn tác di chuyển của mình. Mục tiêu của bạn là cắt hết cỏ mà không cắt dây điện!

Cố gắng cắt cỏ nhanh chóng để có được tất cả các đồng xu.

3.9 Rating Star
211
Phiếu bầu