Lost in Firefly Forest

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Thoạt nhìn, Rừng đom đóm dường như vô tận, nhưng thực tế không phải vậy.

Khi bắt đầu trò chơi, hãy thử ra khỏi mỗi phòng theo một hướng nhiều lần. Đừng quên nhặt manh mối! Xem lại manh mối bằng cách nhấn X hoặc K.

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Thoạt nhìn, Rừng đom đóm dường như vô tận, nhưng thực tế không phải vậy.

Khi bắt đầu trò chơi, hãy thử ra khỏi mỗi phòng theo một hướng nhiều lần. Đừng quên nhặt manh mối! Xem lại manh mối bằng cách nhấn X hoặc K.

4.4 Rating Star
5,919
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Thoạt nhìn, Rừng đom đóm dường như vô tận, nhưng thực tế không phải vậy.

Khi bắt đầu trò chơi, hãy thử ra khỏi mỗi phòng theo một hướng nhiều lần. Đừng quên nhặt manh mối! Xem lại manh mối bằng cách nhấn X hoặc K.

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Thoạt nhìn, Rừng đom đóm dường như vô tận, nhưng thực tế không phải vậy.

Khi bắt đầu trò chơi, hãy thử ra khỏi mỗi phòng theo một hướng nhiều lần. Đừng quên nhặt manh mối! Xem lại manh mối bằng cách nhấn X hoặc K.

4.4 Rating Star
5,919
Phiếu bầu