Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Node

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(14,540 Phiếu bầu)
Release :
Nov 27, 2018

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là điền vào tất cả các dòng mà không đi qua cùng một nút hai lần. Kéo để vẽ một đường giữa hai nút.

Mục tiêu của bạn là điền vào tất cả các dòng mà không đi qua cùng một nút hai lần. Nhấp và kéo để vẽ một đường giữa hai nút.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(14,540 Phiếu bầu)
Release :
Nov 27, 2018

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là điền vào tất cả các dòng mà không đi qua cùng một nút hai lần. Kéo để vẽ một đường giữa hai nút.

Mục tiêu của bạn là điền vào tất cả các dòng mà không đi qua cùng một nút hai lần. Nhấp và kéo để vẽ một đường giữa hai nút.

4.0 Rating Star
14,540
Phiếu bầu