Papa Louie 2: When Burgers Attack!

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn Phím cách để vung thìa của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Thu thập tất cả các đồng xu và về đích an toàn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn Phím cách để vung thìa của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Thu thập tất cả các đồng xu và về đích an toàn!

4.8 Rating Star
244,019
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn Phím cách để vung thìa của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Thu thập tất cả các đồng xu và về đích an toàn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn Phím cách để vung thìa của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Thu thập tất cả các đồng xu và về đích an toàn!

4.8 Rating Star
244,019
Phiếu bầu