Papa Louie 3: When Sundaes Attack!

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn phím cách để vung cờ của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Giải cứu khách hàng, thu thập tất cả tiền xu và về đích an toàn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn phím cách để vung cờ của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Giải cứu khách hàng, thu thập tất cả tiền xu và về đích an toàn!

4.8 Rating Star
289,704
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn phím cách để vung cờ của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Giải cứu khách hàng, thu thập tất cả tiền xu và về đích an toàn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn phím cách để vung cờ của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Giải cứu khách hàng, thu thập tất cả tiền xu và về đích an toàn!

4.8 Rating Star
289,704
Phiếu bầu