Pin Puzzle

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy những viên bi vào lọ! Chạm vào một chiếc ghim để kéo nó ra và thả những viên bi.

Tất cả các viên bi cần được tô màu trước khi cho vào lọ. Hãy chắc chắn rằng các viên bi cầu vồng chạm vào các viên bi trắng để thay đổi màu sắc của chúng.

Đừng để bất kỳ quả bom nào chạm vào viên bi nếu không chúng sẽ bị phá hủy.

Mục tiêu của bạn là lấy những viên bi vào lọ! Bấm vào một chốt để kéo nó ra và thả các viên bi.

Tất cả các viên bi cần được tô màu trước khi cho vào lọ. Hãy chắc chắn rằng các viên bi cầu vồng chạm vào các viên bi trắng để thay đổi màu sắc của chúng.

Đừng để bất kỳ quả bom nào chạm vào viên bi nếu không chúng sẽ bị phá hủy.

4.4 Rating Star
6,662
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy những viên bi vào lọ! Chạm vào một chiếc ghim để kéo nó ra và thả những viên bi.

Tất cả các viên bi cần được tô màu trước khi cho vào lọ. Hãy chắc chắn rằng các viên bi cầu vồng chạm vào các viên bi trắng để thay đổi màu sắc của chúng.

Đừng để bất kỳ quả bom nào chạm vào viên bi nếu không chúng sẽ bị phá hủy.

Mục tiêu của bạn là lấy những viên bi vào lọ! Bấm vào một chốt để kéo nó ra và thả các viên bi.

Tất cả các viên bi cần được tô màu trước khi cho vào lọ. Hãy chắc chắn rằng các viên bi cầu vồng chạm vào các viên bi trắng để thay đổi màu sắc của chúng.

Đừng để bất kỳ quả bom nào chạm vào viên bi nếu không chúng sẽ bị phá hủy.

4.4 Rating Star
6,662
Phiếu bầu