Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pumpking

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,540 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Oct 29, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Va vào kẻ thù để tấn công chúng. Các ô màu đỏ cho biết nơi kẻ thù sẽ tấn công trong nước đi tiếp theo của chúng. Mỗi kẻ thù có một kiểu tấn công khác nhau. bạn có thể tìm ra tất cả chúng?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Va vào kẻ thù để tấn công chúng. Các ô màu đỏ cho biết nơi kẻ thù sẽ tấn công trong nước đi tiếp theo của chúng. Mỗi kẻ thù có một kiểu tấn công khác nhau. bạn có thể tìm ra tất cả chúng?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,540 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Oct 29, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Va vào kẻ thù để tấn công chúng. Các ô màu đỏ cho biết nơi kẻ thù sẽ tấn công trong nước đi tiếp theo của chúng. Mỗi kẻ thù có một kiểu tấn công khác nhau. bạn có thể tìm ra tất cả chúng?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Va vào kẻ thù để tấn công chúng. Các ô màu đỏ cho biết nơi kẻ thù sẽ tấn công trong nước đi tiếp theo của chúng. Mỗi kẻ thù có một kiểu tấn công khác nhau. bạn có thể tìm ra tất cả chúng?

4.1 Rating Star
3,540
Phiếu bầu