Puzzle Pieces

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấp đầy từng lát hình tròn. Chạm vào một trong sáu vòng tròn để đặt mảnh trung tâm ở đó.

Mỗi cấp độ sẽ đưa ra cho bạn một thử thách độc đáo. Một số có thể yêu cầu bạn điền vào các mẫu trong vòng tròn, hoàn thành câu đố trong một khoảng thời gian nhất định hoặc hoàn thành vòng tròn trước khi nó phát nổ.

Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được đá quý. Khi bạn có mười viên đá quý, bạn có thể nhấn vào nút mũi tên màu cam để làm xuất hiện một mảnh ghép mới. Khi bạn có năm mươi viên ngọc, bạn có thể phá vỡ một trong các vòng kết nối của mình để nhường chỗ cho một vòng kết nối mới nếu bạn làm hỏng.

Mục tiêu của bạn là lấp đầy từng lát hình tròn. Nhấp vào một trong sáu vòng tròn để đặt mảnh trung tâm ở đó.

Mỗi cấp độ sẽ đưa ra cho bạn một thử thách độc đáo. Một số có thể yêu cầu bạn điền vào các mẫu trong vòng tròn, hoàn thành câu đố trong một khoảng thời gian nhất định hoặc hoàn thành vòng tròn trước khi nó phát nổ.

Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được đá quý. Khi có đủ mười viên ngọc, bạn có thể nhấp vào nút mũi tên màu cam để mảnh ghép mới xuất hiện. Khi bạn có năm mươi viên ngọc, bạn có thể phá vỡ một trong các vòng kết nối của mình để nhường chỗ cho một vòng kết nối mới nếu bạn làm hỏng.

4.3 Rating Star
1,242
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấp đầy từng lát hình tròn. Chạm vào một trong sáu vòng tròn để đặt mảnh trung tâm ở đó.

Mỗi cấp độ sẽ đưa ra cho bạn một thử thách độc đáo. Một số có thể yêu cầu bạn điền vào các mẫu trong vòng tròn, hoàn thành câu đố trong một khoảng thời gian nhất định hoặc hoàn thành vòng tròn trước khi nó phát nổ.

Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được đá quý. Khi bạn có mười viên đá quý, bạn có thể nhấn vào nút mũi tên màu cam để làm xuất hiện một mảnh ghép mới. Khi bạn có năm mươi viên ngọc, bạn có thể phá vỡ một trong các vòng kết nối của mình để nhường chỗ cho một vòng kết nối mới nếu bạn làm hỏng.

Mục tiêu của bạn là lấp đầy từng lát hình tròn. Nhấp vào một trong sáu vòng tròn để đặt mảnh trung tâm ở đó.

Mỗi cấp độ sẽ đưa ra cho bạn một thử thách độc đáo. Một số có thể yêu cầu bạn điền vào các mẫu trong vòng tròn, hoàn thành câu đố trong một khoảng thời gian nhất định hoặc hoàn thành vòng tròn trước khi nó phát nổ.

Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được đá quý. Khi có đủ mười viên ngọc, bạn có thể nhấp vào nút mũi tên màu cam để mảnh ghép mới xuất hiện. Khi bạn có năm mươi viên ngọc, bạn có thể phá vỡ một trong các vòng kết nối của mình để nhường chỗ cho một vòng kết nối mới nếu bạn làm hỏng.

4.3 Rating Star
1,242
Phiếu bầu