Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rancho Keeper

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(6,244 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jun 27, 2022
Release:
Aug 04, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Bạn sẽ tự động chạy về phía trước. Tránh chạm vào cà tím!

Nhấp vào bất cứ nơi nào để nhảy. Bạn sẽ tự động chạy về phía trước. Tránh chạm vào cà tím!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(6,244 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jun 27, 2022
Release:
Aug 04, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Bạn sẽ tự động chạy về phía trước. Tránh chạm vào cà tím!

Nhấp vào bất cứ nơi nào để nhảy. Bạn sẽ tự động chạy về phía trước. Tránh chạm vào cà tím!

4.0 Rating Star
6,244
Phiếu bầu