Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dungeon Fury

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,291 Phiếu bầu)
Release :
Jul 14, 2020

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy và nhảy đôi. Lấy tất cả các đồng xu để mở cửa, sau đó chạy qua nó.

Bấm để nhảy và nhảy đôi. Lấy tất cả các đồng xu để mở cửa, sau đó chạy qua nó. Bạn có thể làm cho nó ra còn sống?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,291 Phiếu bầu)
Release :
Jul 14, 2020

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy và nhảy đôi. Lấy tất cả các đồng xu để mở cửa, sau đó chạy qua nó.

Bấm để nhảy và nhảy đôi. Lấy tất cả các đồng xu để mở cửa, sau đó chạy qua nó. Bạn có thể làm cho nó ra còn sống?

4.0 Rating Star
3,291
Phiếu bầu