Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tower of Destiny

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(227,352 Phiếu bầu)
Release :
Jun 01, 2017

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Mở rương kho báu để thả thang, sau đó nhảy lên thang để đi lên tầng tiếp theo.

Nhấp hoặc nhấn dấu cách để nhảy. Mở rương kho báu để thả thang, sau đó nhảy lên thang để đi lên tầng tiếp theo. Thu thập vàng và đá quý để mua nâng cấp và trang phục mới.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(227,352 Phiếu bầu)
Release :
Jun 01, 2017

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Mở rương kho báu để thả thang, sau đó nhảy lên thang để đi lên tầng tiếp theo.

Nhấp hoặc nhấn dấu cách để nhảy. Mở rương kho báu để thả thang, sau đó nhảy lên thang để đi lên tầng tiếp theo. Thu thập vàng và đá quý để mua nâng cấp và trang phục mới.

4.8 Rating Star
227,352
Phiếu bầu