Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jungle Runner

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(6,730 Phiếu bầu)
Release :
Jul 16, 2019

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy, vuốt sang phải để trượt và vuốt xuống để thả. Bạn có thể vượt qua kẻ thù hoặc nhảy lên trên chúng. Thu thập và sử dụng đá quý để mua nâng cấp mạnh mẽ.

Sử dụng chuột của bạn để nhảy và trượt qua khu rừng nhiệt đới. Nhấp để nhảy, vuốt sang phải để trượt và vuốt xuống để thả. Bạn có thể vượt qua kẻ thù hoặc nhảy lên trên chúng. Dành đá quý của bạn giữa các vòng để mua các nâng cấp mạnh mẽ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(6,730 Phiếu bầu)
Release :
Jul 16, 2019

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy, vuốt sang phải để trượt và vuốt xuống để thả. Bạn có thể vượt qua kẻ thù hoặc nhảy lên trên chúng. Thu thập và sử dụng đá quý để mua nâng cấp mạnh mẽ.

Sử dụng chuột của bạn để nhảy và trượt qua khu rừng nhiệt đới. Nhấp để nhảy, vuốt sang phải để trượt và vuốt xuống để thả. Bạn có thể vượt qua kẻ thù hoặc nhảy lên trên chúng. Dành đá quý của bạn giữa các vòng để mua các nâng cấp mạnh mẽ.

4.3 Rating Star
6,730
Phiếu bầu