Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

UFO Run

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(23,905 Phiếu bầu)
Release :
Jun 27, 2017

Hướng dẫn

Bấm để nhảy với jetpack của bạn. Buông để rơi trở lại. Mở khóa thành tích và lên cấp để đạt điểm cao!

Chỉ có một nút ở đây! Nhấp để nhảy với jetpack của bạn. Buông để rơi trở lại. Mở khóa thành tích và lên cấp để đạt điểm cao!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(23,905 Phiếu bầu)
Release :
Jun 27, 2017

Hướng dẫn

Bấm để nhảy với jetpack của bạn. Buông để rơi trở lại. Mở khóa thành tích và lên cấp để đạt điểm cao!

Chỉ có một nút ở đây! Nhấp để nhảy với jetpack của bạn. Buông để rơi trở lại. Mở khóa thành tích và lên cấp để đạt điểm cao!

4.7 Rating Star
23,905
Phiếu bầu