Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Zrist

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(13,973 Phiếu bầu)
Release :
Oct 13, 2020

Hướng dẫn

Nhấn vào bên phải màn hình để nhảy và bên trái để trượt. Mỗi phần có một quy tắc mới. Nắm vững tất cả để thiết lập một số điểm cao mới!

Nhấp chuột trái hoặc nhấn X để nhảy. Nhấp chuột phải hoặc nhấn C để trượt. Tránh các khối màu đỏ và tiếp tục chạy để ghi điểm. Mỗi phần có một quy tắc mới. Bạn có thể thành thạo tất cả và thiết lập một số điểm cao mới?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(13,973 Phiếu bầu)
Release :
Oct 13, 2020

Hướng dẫn

Nhấn vào bên phải màn hình để nhảy và bên trái để trượt. Mỗi phần có một quy tắc mới. Nắm vững tất cả để thiết lập một số điểm cao mới!

Nhấp chuột trái hoặc nhấn X để nhảy. Nhấp chuột phải hoặc nhấn C để trượt. Tránh các khối màu đỏ và tiếp tục chạy để ghi điểm. Mỗi phần có một quy tắc mới. Bạn có thể thành thạo tất cả và thiết lập một số điểm cao mới?

4.7 Rating Star
13,973
Phiếu bầu