Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mole

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,212 Phiếu bầu)
Release :
Sep 02, 2021

Hướng dẫn

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để nhảy. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, nhưng nó không phải là dễ dàng!

Bạn cần tiếp tục di chuyển và sử dụng đà của mình để vượt qua cấp độ. Bạn có thể trượt xuống tường hoặc nhảy trong khi đang trượt ngang để tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Một số khối sẽ biến mất khi bạn chạm vào chúng, hãy xóa chúng rồi di chuyển qua con đường bạn đã tạo.

Tiếp tục nhảy qua tất cả 18 cấp độ để tiếp cận bề mặt!

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để nhảy. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, nhưng nó không phải là dễ dàng!

Bạn cần tiếp tục di chuyển và sử dụng đà của mình để vượt qua cấp độ. Bạn có thể trượt xuống tường hoặc nhảy trong khi đang trượt ngang để tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Một số khối sẽ biến mất khi bạn chạm vào chúng, hãy xóa chúng rồi di chuyển qua con đường bạn đã tạo.

Tiếp tục nhảy qua tất cả 18 cấp độ để tiếp cận bề mặt!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,212 Phiếu bầu)
Release :
Sep 02, 2021

Hướng dẫn

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để nhảy. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, nhưng nó không phải là dễ dàng!

Bạn cần tiếp tục di chuyển và sử dụng đà của mình để vượt qua cấp độ. Bạn có thể trượt xuống tường hoặc nhảy trong khi đang trượt ngang để tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Một số khối sẽ biến mất khi bạn chạm vào chúng, hãy xóa chúng rồi di chuyển qua con đường bạn đã tạo.

Tiếp tục nhảy qua tất cả 18 cấp độ để tiếp cận bề mặt!

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để nhảy. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, nhưng nó không phải là dễ dàng!

Bạn cần tiếp tục di chuyển và sử dụng đà của mình để vượt qua cấp độ. Bạn có thể trượt xuống tường hoặc nhảy trong khi đang trượt ngang để tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Một số khối sẽ biến mất khi bạn chạm vào chúng, hãy xóa chúng rồi di chuyển qua con đường bạn đã tạo.

Tiếp tục nhảy qua tất cả 18 cấp độ để tiếp cận bề mặt!

4.4 Rating Star
4,212
Phiếu bầu