Red

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu đỏ để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu đỏ để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để được gợi ý.

4.3 Rating Star
49,309
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu đỏ để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để được gợi ý.

Sử dụng chuột để chơi. Xoay màn hình màu đỏ để giải câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào bóng đèn để được gợi ý.

4.3 Rating Star
49,309
Phiếu bầu