Relic Splatter

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để nhắm súng sơn của bạn, sau đó nhấp để bắn. Có hai loại đạn: Spitter và Boomer. Sử dụng Spitter để phóng mình trong không trung và tìm các vết nứt trên tường. Khi bạn tìm thấy một vết nứt, hãy nhấn Space để chuyển sang Boomer, sau đó nhấn để làm nổ tung bức tường.

Nạp đạn bằng cách nhảy vào các bể màu. Tìm tất cả các kho báu bằng vàng ở mỗi cấp độ, sau đó đi bộ đến cửa thoát hiểm và nhấn E để rời đi. Nhưng những thợ săn kho báu giỏi nhất sẽ bám sát để tìm hai viên ngọc đỏ cực kỳ bí mật ở mọi cấp độ!

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để nhắm súng sơn của bạn, sau đó nhấp để bắn. Có hai loại đạn: Spitter và Boomer. Sử dụng Spitter để phóng mình trong không trung và tìm các vết nứt trên tường. Khi bạn tìm thấy một vết nứt, hãy nhấn Space để chuyển sang Boomer, sau đó nhấn để làm nổ tung bức tường.

Nạp đạn bằng cách nhảy vào các bể màu. Tìm tất cả các kho báu bằng vàng ở mỗi cấp độ, sau đó đi bộ đến cửa thoát hiểm và nhấn E để rời đi. Nhưng những thợ săn kho báu giỏi nhất sẽ bám sát để tìm hai viên ngọc đỏ cực kỳ bí mật ở mọi cấp độ!

4.7 Rating Star
7,995
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để nhắm súng sơn của bạn, sau đó nhấp để bắn. Có hai loại đạn: Spitter và Boomer. Sử dụng Spitter để phóng mình trong không trung và tìm các vết nứt trên tường. Khi bạn tìm thấy một vết nứt, hãy nhấn Space để chuyển sang Boomer, sau đó nhấn để làm nổ tung bức tường.

Nạp đạn bằng cách nhảy vào các bể màu. Tìm tất cả các kho báu bằng vàng ở mỗi cấp độ, sau đó đi bộ đến cửa thoát hiểm và nhấn E để rời đi. Nhưng những thợ săn kho báu giỏi nhất sẽ bám sát để tìm hai viên ngọc đỏ cực kỳ bí mật ở mọi cấp độ!

Sử dụng WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để nhắm súng sơn của bạn, sau đó nhấp để bắn. Có hai loại đạn: Spitter và Boomer. Sử dụng Spitter để phóng mình trong không trung và tìm các vết nứt trên tường. Khi bạn tìm thấy một vết nứt, hãy nhấn Space để chuyển sang Boomer, sau đó nhấn để làm nổ tung bức tường.

Nạp đạn bằng cách nhảy vào các bể màu. Tìm tất cả các kho báu bằng vàng ở mỗi cấp độ, sau đó đi bộ đến cửa thoát hiểm và nhấn E để rời đi. Nhưng những thợ săn kho báu giỏi nhất sẽ bám sát để tìm hai viên ngọc đỏ cực kỳ bí mật ở mọi cấp độ!

4.7 Rating Star
7,995
Phiếu bầu