Sheep, Go Home

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo ra một con đường dẫn cừu Earvin vào chuồng trước khi bất kỳ con dê nào vào trong!

Chạm vào một ô để chuyển đổi giữa cỏ và đá. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn ĐI và các con vật sẽ bắt đầu di chuyển.

Earvin sẽ luôn cố gắng tìm con đường dẫn đến nhà kho sử dụng ít gạch đá nhất. Dê sẽ tìm con đường có ít gạch cỏ nhất.

Tiếp tục chơi để gặp nhiều động vật hơn nữa. Nhưng mục tiêu của bạn luôn là đảm bảo Cừu về nhà trước!

Mục tiêu của bạn là tạo ra một con đường dẫn cừu Earvin vào chuồng trước khi bất kỳ con dê nào vào trong!

Nhấp vào một ô để chuyển đổi giữa cỏ và đá. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào ĐI (hoặc nhấn Dấu cách) và các con vật sẽ bắt đầu di chuyển.

Earvin sẽ luôn cố gắng tìm con đường dẫn đến nhà kho sử dụng ít gạch đá nhất. Dê sẽ tìm con đường có ít gạch cỏ nhất.

Tiếp tục chơi để gặp nhiều động vật hơn nữa. Nhưng mục tiêu của bạn luôn là đảm bảo Cừu về nhà trước!

3.9 Rating Star
171
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo ra một con đường dẫn cừu Earvin vào chuồng trước khi bất kỳ con dê nào vào trong!

Chạm vào một ô để chuyển đổi giữa cỏ và đá. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn ĐI và các con vật sẽ bắt đầu di chuyển.

Earvin sẽ luôn cố gắng tìm con đường dẫn đến nhà kho sử dụng ít gạch đá nhất. Dê sẽ tìm con đường có ít gạch cỏ nhất.

Tiếp tục chơi để gặp nhiều động vật hơn nữa. Nhưng mục tiêu của bạn luôn là đảm bảo Cừu về nhà trước!

Mục tiêu của bạn là tạo ra một con đường dẫn cừu Earvin vào chuồng trước khi bất kỳ con dê nào vào trong!

Nhấp vào một ô để chuyển đổi giữa cỏ và đá. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào ĐI (hoặc nhấn Dấu cách) và các con vật sẽ bắt đầu di chuyển.

Earvin sẽ luôn cố gắng tìm con đường dẫn đến nhà kho sử dụng ít gạch đá nhất. Dê sẽ tìm con đường có ít gạch cỏ nhất.

Tiếp tục chơi để gặp nhiều động vật hơn nữa. Nhưng mục tiêu của bạn luôn là đảm bảo Cừu về nhà trước!

3.9 Rating Star
171
Phiếu bầu