Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Slime Laboratory

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(52,370 Phiếu bầu)
Release :
Jan 26, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chất nhờn của bạn và nhảy. Nhấn nút xuống để làm phẳng bản thân và vượt qua những không gian chật hẹp. Tránh bẫy, tránh tia laze và cố gắng sống sót vượt qua từng cấp độ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chất nhờn của bạn và nhảy. Nhấn nút xuống để làm phẳng bản thân và vượt qua những không gian chật hẹp. Tránh bẫy, tránh tia laze và cố gắng sống sót vượt qua từng cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(52,370 Phiếu bầu)
Release :
Jan 26, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chất nhờn của bạn và nhảy. Nhấn nút xuống để làm phẳng bản thân và vượt qua những không gian chật hẹp. Tránh bẫy, tránh tia laze và cố gắng sống sót vượt qua từng cấp độ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chất nhờn của bạn và nhảy. Nhấn nút xuống để làm phẳng bản thân và vượt qua những không gian chật hẹp. Tránh bẫy, tránh tia laze và cố gắng sống sót vượt qua từng cấp độ!

4.5 Rating Star
52,370
Phiếu bầu