Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Space Rescue

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(5,564 Phiếu bầu)
Release :
Oct 03, 2017

Hướng dẫn

Kéo quả cầu màu xanh để tạo đường đi cho tàu vũ trụ của bạn. Giải cứu tất cả các phi hành gia trước khi đến cuối con đường. Đừng để UFO hoặc tiểu hành tinh đâm vào tàu của bạn!

Nhấp và kéo quả cầu màu xanh lam để tạo đường dẫn cho tàu vũ trụ của bạn. Giải cứu tất cả các phi hành gia trước khi đến cuối con đường. Đừng để UFO hoặc tiểu hành tinh đâm vào tàu của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(5,564 Phiếu bầu)
Release :
Oct 03, 2017

Hướng dẫn

Kéo quả cầu màu xanh để tạo đường đi cho tàu vũ trụ của bạn. Giải cứu tất cả các phi hành gia trước khi đến cuối con đường. Đừng để UFO hoặc tiểu hành tinh đâm vào tàu của bạn!

Nhấp và kéo quả cầu màu xanh lam để tạo đường dẫn cho tàu vũ trụ của bạn. Giải cứu tất cả các phi hành gia trước khi đến cuối con đường. Đừng để UFO hoặc tiểu hành tinh đâm vào tàu của bạn!

4.0 Rating Star
5,564
Phiếu bầu