SupercEELious

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con lươn. Cưỡi lươn ra khỏi hang ngập nước, hoặc ít nhất là xa nhất có thể.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con lươn. Cưỡi lươn ra khỏi hang ngập nước, hoặc ít nhất là xa nhất có thể.

3.6 Rating Star
8,882
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con lươn. Cưỡi lươn ra khỏi hang ngập nước, hoặc ít nhất là xa nhất có thể.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con lươn. Cưỡi lươn ra khỏi hang ngập nước, hoặc ít nhất là xa nhất có thể.

3.6 Rating Star
8,882
Phiếu bầu