The Sun for the Vampire 3

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển xung quanh. Lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Tìm đồng xu để có điểm cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Thu thập chìa khóa và đến cửa ở mỗi cấp độ để giành chiến thắng. Tìm đồng xu để được đánh giá tốt hơn!

4.6 Rating Star
33,423
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển xung quanh. Lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Tìm đồng xu để có điểm cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Thu thập chìa khóa và đến cửa ở mỗi cấp độ để giành chiến thắng. Tìm đồng xu để được đánh giá tốt hơn!

4.6 Rating Star
33,423
Phiếu bầu