Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Ways

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(4,664 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Release:
Aug 13, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đạt được mục tiêu mà không chạm vào bất kỳ chướng ngại vật. Nhấn vào các nút ở cuối màn hình để thêm 1, 2 hoặc 3 đoạn vào cây cầu của bạn. Nếu bạn lấy đủ sao, bạn có thể sử dụng chúng để bỏ qua một cấp độ đặc biệt khó sau này.

Đạt được mục tiêu mà không chạm vào bất kỳ chướng ngại vật. Nhấp vào các nút ở cuối màn hình để thêm 1, 2 hoặc 3 đoạn vào cây cầu của bạn. Nếu bạn lấy đủ sao, bạn có thể sử dụng chúng để bỏ qua một cấp độ đặc biệt khó sau này.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(4,664 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Release:
Aug 13, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đạt được mục tiêu mà không chạm vào bất kỳ chướng ngại vật. Nhấn vào các nút ở cuối màn hình để thêm 1, 2 hoặc 3 đoạn vào cây cầu của bạn. Nếu bạn lấy đủ sao, bạn có thể sử dụng chúng để bỏ qua một cấp độ đặc biệt khó sau này.

Đạt được mục tiêu mà không chạm vào bất kỳ chướng ngại vật. Nhấp vào các nút ở cuối màn hình để thêm 1, 2 hoặc 3 đoạn vào cây cầu của bạn. Nếu bạn lấy đủ sao, bạn có thể sử dụng chúng để bỏ qua một cấp độ đặc biệt khó sau này.

3.6 Rating Star
4,664
Phiếu bầu