Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Treasure Hunter

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(11,112 Phiếu bầu)
Release :
Jun 28, 2018

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Tránh gai và lấy vàng.

Nhấp hoặc nhấn phím cách để nhảy. Nhận tất cả số vàng để mở rương kho báu, sau đó lấy số vàng đó để vượt qua cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(11,112 Phiếu bầu)
Release :
Jun 28, 2018

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Tránh gai và lấy vàng.

Nhấp hoặc nhấn phím cách để nhảy. Nhận tất cả số vàng để mở rương kho báu, sau đó lấy số vàng đó để vượt qua cấp độ.

3.5 Rating Star
11,112
Phiếu bầu