White Ball

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để xoay bánh răng màu xanh lá cây và lấy quả bóng màu trắng vào thùng. Một số cấp độ sẽ có những quả bóng có màu khác. Sử dụng những quả bóng này để làm đổ các vật thể cùng màu và dọn đường cho quả bóng trắng của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để quay bánh răng màu xanh lá cây và lấy quả bóng màu trắng vào thùng. Một số cấp độ sẽ có những quả bóng có màu khác. Sử dụng những quả bóng này để làm đổ các vật thể cùng màu và dọn đường cho quả bóng trắng của bạn.

4.2 Rating Star
14,022
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để xoay bánh răng màu xanh lá cây và lấy quả bóng màu trắng vào thùng. Một số cấp độ sẽ có những quả bóng có màu khác. Sử dụng những quả bóng này để làm đổ các vật thể cùng màu và dọn đường cho quả bóng trắng của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để quay bánh răng màu xanh lá cây và lấy quả bóng màu trắng vào thùng. Một số cấp độ sẽ có những quả bóng có màu khác. Sử dụng những quả bóng này để làm đổ các vật thể cùng màu và dọn đường cho quả bóng trắng của bạn.

4.2 Rating Star
14,022
Phiếu bầu