Wobbly Dot

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để đặt tâm xoay mới. Khi một tâm quay mới đã được tạo, quả bóng sẽ quay theo hướng ngược lại. Hãy chắc chắn rằng bạn tránh được tất cả các bức tường và ma cà rồng đang đến với bạn!

Có hai chế độ chơi: Standard và Noodles

  • Trong Standard, mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu. Nếu bạn đến đó đủ nhanh, bạn có thể kiếm được các ngôi sao để thay đổi giao diện cho nhân vật của mình. Nếu mục tiêu có màu xám, bạn phải lấy một ít trái cây để tạo màu cho mục tiêu trước khi tiếp cận mục tiêu.
  • Trong Noodles, mục tiêu của bạn là tồn tại càng lâu càng tốt mà không va vào đuôi hay bất kỳ chướng ngại vật nào.

Nhấp vào màn hình để đặt tâm xoay mới. Khi một tâm quay mới đã được tạo, quả bóng sẽ quay theo hướng ngược lại. Hãy chắc chắn rằng bạn tránh được tất cả các bức tường và ma cà rồng đang đến với bạn!

Có hai chế độ chơi: Standard và Noodles

  • Trong Standard, mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu. Nếu bạn đến đó đủ nhanh, bạn có thể kiếm được các ngôi sao để thay đổi giao diện cho nhân vật của mình. Nếu mục tiêu có màu xám, bạn phải lấy một ít trái cây để tạo màu cho mục tiêu trước khi tiếp cận mục tiêu.
  • Trong Noodles, mục tiêu của bạn là tồn tại càng lâu càng tốt mà không va vào đuôi hay bất kỳ chướng ngại vật nào.
3.6 Rating Star
855
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để đặt tâm xoay mới. Khi một tâm quay mới đã được tạo, quả bóng sẽ quay theo hướng ngược lại. Hãy chắc chắn rằng bạn tránh được tất cả các bức tường và ma cà rồng đang đến với bạn!

Có hai chế độ chơi: Standard và Noodles

  • Trong Standard, mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu. Nếu bạn đến đó đủ nhanh, bạn có thể kiếm được các ngôi sao để thay đổi giao diện cho nhân vật của mình. Nếu mục tiêu có màu xám, bạn phải lấy một ít trái cây để tạo màu cho mục tiêu trước khi tiếp cận mục tiêu.
  • Trong Noodles, mục tiêu của bạn là tồn tại càng lâu càng tốt mà không va vào đuôi hay bất kỳ chướng ngại vật nào.

Nhấp vào màn hình để đặt tâm xoay mới. Khi một tâm quay mới đã được tạo, quả bóng sẽ quay theo hướng ngược lại. Hãy chắc chắn rằng bạn tránh được tất cả các bức tường và ma cà rồng đang đến với bạn!

Có hai chế độ chơi: Standard và Noodles

  • Trong Standard, mục tiêu của bạn là đạt được mục tiêu. Nếu bạn đến đó đủ nhanh, bạn có thể kiếm được các ngôi sao để thay đổi giao diện cho nhân vật của mình. Nếu mục tiêu có màu xám, bạn phải lấy một ít trái cây để tạo màu cho mục tiêu trước khi tiếp cận mục tiêu.
  • Trong Noodles, mục tiêu của bạn là tồn tại càng lâu càng tốt mà không va vào đuôi hay bất kỳ chướng ngại vật nào.
3.6 Rating Star
855
Phiếu bầu