Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Zippy Boxes

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.4 / 5(2,520 Phiếu bầu)
Release :
Jul 27, 2018

Hướng dẫn

Nhấn vào một hộp để di chuyển nó. Nhận mỗi hộp vào chìa khóa bên phải để giải phóng bạn bè của bạn.

Bấm vào một hộp để di chuyển nó. Nhận mỗi hộp vào chìa khóa bên phải để giải phóng bạn bè của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.4 / 5(2,520 Phiếu bầu)
Release :
Jul 27, 2018

Hướng dẫn

Nhấn vào một hộp để di chuyển nó. Nhận mỗi hộp vào chìa khóa bên phải để giải phóng bạn bè của bạn.

Bấm vào một hộp để di chuyển nó. Nhận mỗi hộp vào chìa khóa bên phải để giải phóng bạn bè của bạn.

2.4 Rating Star
2,520
Phiếu bầu