Zrist

Hướng dẫn

Nhấn vào bên phải màn hình để nhảy và bên trái để trượt. Mỗi phần có một quy tắc mới. Nắm vững tất cả để thiết lập một số điểm cao mới!

Nhấp chuột trái hoặc nhấn X để nhảy. Nhấp chuột phải hoặc nhấn C để trượt. Tránh các khối màu đỏ và tiếp tục chạy để ghi điểm. Mỗi phần có một quy tắc mới. Bạn có thể thành thạo tất cả và thiết lập một số điểm cao mới?

4.7 Rating Star
12,456
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào bên phải màn hình để nhảy và bên trái để trượt. Mỗi phần có một quy tắc mới. Nắm vững tất cả để thiết lập một số điểm cao mới!

Nhấp chuột trái hoặc nhấn X để nhảy. Nhấp chuột phải hoặc nhấn C để trượt. Tránh các khối màu đỏ và tiếp tục chạy để ghi điểm. Mỗi phần có một quy tắc mới. Bạn có thể thành thạo tất cả và thiết lập một số điểm cao mới?

4.7 Rating Star
12,456
Phiếu bầu